Sterrentoekenning Kwaliteitsmonitor fietsregio's 2022

Nederland is en blijft een fietsland. In 2021 maakten Nederlanders in totaal circa 700 miljoen recreatieve fietstochten: lange of korte tochtjes, en zowel vanaf huis als tijdens de vakantie. De fietsmogelijkheden zijn groot, maar de kwaliteit van het recreatieve aanbod verschilt per provincie. In de Kwaliteitsmonitor brengt het Fietsplatform de verschillen in kaart en beloont provincies met een aantal sterren. De provincie Utrecht scoort met 4 van de 5 sterren goed op de Kwaliteitsmonitor. 

Nieuwe opzet

De Kwaliteitsmonitor is vernieuwd en heeft een bredere scope gekregen. Fietsplatform directeur Eric Nijland: “De monitor richt zich niet meer alleen op de fietsroutenetwerken. We kijken ook naar de recreatieve fietsmogelijkheden in het algemeen. Het onderzoek zoomt nadrukkelijker in op de infrastructuur en ontsluiting van het routeaanbod. En naar keuzes die zijn gemaakt om veilig en aantrekkelijk te kunnen fietsen. Ook het waardeoordeel van de fietser weegt zwaarder mee." Op basis van deze factoren scoren Friesland, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant dit jaar met 4½ ster het hoogst. Gevolgd door onder andere de provincies Utrecht, Groningen en Limburg.

Meer weten? Lees het bericht van Routebureau Utrecht hier >>