Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens het Routebureau Utrecht over u kan verzamelen en hoe we deze verwerken. Het Routebureau Utrecht is onderdeel van de provincie Utrecht. 

Voor wie is deze verklaring bedoeld? 

Deze privacy verklaring is bedoeld voor bezoekers van de website https://www.routesinutrecht.nl/. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets vertelt over u of die we aan u kunnen koppelen. Dit kan informatie zijn die direct over u gaat of naar u te herleiden is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, uw geboortedatum of uw rekeningnummer. 

Wat is een verwerking? 

Met verwerken bedoelen we alle handelingen die we met uw persoonsgegevens kunnen doen zoals het verzamelen, bewaren, vastleggen, aanpassen, bekendmaken, doorgeven of verwijderen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

  • Naam 
  • E-mailadres 
  • Interesse in wandelen, fietsen of varen 

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

Het Routebureau Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens  

  • voor het versturen van de nieuwsbrief,
  • voor het beantwoorden van ontvangen e-mails. 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? 

U verstrekt uw persoonsgegevens zelf aan het Routebureau Utrecht als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of als u een e-mail stuurt naar info@routebureau-utrecht.nl.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij delen uw gegevens niet met andere organisaties. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

  • Heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. 
  • Heeft u ons een e-mail gestuurd, dan verwijderen wij uw gegevens weer als uw e-mail is beantwoord. 

Voor meer informatie over hoe Provincie Utrecht met persoonsgegevens omgaat kunt u terecht op https://www.provincie-utrecht.nl/privacy