Routebureau Utrecht

RoutesinUtrecht.nl is een product van het Routebureau Utrecht. Het Routebureau is hét aanspreekpunt voor routegebonden recreatie voor routebeheerders, marketingorganisaties, routeontwikkelaars, gemeenten, provincie en andere organisaties in Utrecht die van doen hebben met recreatieve routes en routenetwerken. Het doel van het Routebureau is de kwaliteit van de routes en routenetwerken te bewaken, thematische routes en routenetwerken te ontwikkelen en routegebonden recreatie te stimuleren. De drie kerntaken zijn:

  • Uniform routebeheer; behoud en bewaking van de kwaliteit van routes en routenetwerken.
  • Informatievoorziening en marketing; het profileren van (thematische) routes en de vele fiets-, wandel-, en vaarmogelijkheden.
  • Routeontwikkeling; het verbeteren en ontwikkelen van routenetwerken en thematische routes

Ga voor meer informatie en contactgegevens van het Routebureau Utrecht naar de website routebureau-utrecht.nl.