Botshol


Botshol maakt onderdeel uit van de Vechtplassen en ligt tussen Abcoude en Vinkeveen. Het is een prachtig natuurgebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. In het landschap herken je de petgaten en legakkers die gevormd zijn door het afgraven van veen. Door intensieve ‘vervening’ zijn grote plassen ontstaan, de Grote Weije en de Kleine Weije. In het heldere water komen veel zeldzame waterplanten voor.  

Planten van de plassen

Door het schone, voedselarme water komen er in Botshol bijzondere waterplanten voor. Botshol staat al vele jaren bekend als een van de belangrijkste groeiplaatsen van kranswieren. De opvallende waterplant groot nimfkruid kan in de Grote en Kleine Weije flinke tapijten vormen.

Toch staat de natuur in Botshol…

Botshol maakt onderdeel uit van de Vechtplassen en ligt tussen Abcoude en Vinkeveen. Het is een prachtig natuurgebied met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. In het landschap herken je de petgaten en legakkers die gevormd zijn door het afgraven van veen. Door intensieve ‘vervening’ zijn grote plassen ontstaan, de Grote Weije en de Kleine Weije. In het heldere water komen veel zeldzame waterplanten voor.  

Planten van de plassen

Door het schone, voedselarme water komen er in Botshol bijzondere waterplanten voor. Botshol staat al vele jaren bekend als een van de belangrijkste groeiplaatsen van kranswieren. De opvallende waterplant groot nimfkruid kan in de Grote en Kleine Weije flinke tapijten vormen.

Toch staat de natuur in Botshol onder zware druk. Het open water met talrijke plant- en diersoorten groeit dicht tot eentonig en soortenarm bos. Natuurmonumenten werkt hard aan het weer opengraven van de oude petgaten. En de eerste resultaten zijn veelbelovend. De bijzondere grassoort galigaan en zeldzame orchideeën keren terug.

Vogels op de plassen

Botshol staat bekend om de vele water- en moerasvogels. Hier leven de prachtig witte zilverreigers en lepelaars, maar ook zwarte sterns, purperreigers en aalscholvers kun je aantreffen. De schuwe roerdomp laat zich niet een-twee-drie zien. Een echte kranswiereter, de krooneend, heeft met enkele broedparen een kleine populatie in de Botshol.  In de winter zie je allerlei overwinteraars zoals ganzen- en eendensoorten. In Polder Nellestein broeden in het voorjaar weidevogels en lepelaars, in de herfst vind je hier veel trekvogels.

Varen op de plassen

Vanwege de vele bijzondere planten- en vogelsoorten mag je alleen buiten het broedseizoen (1 april tot 16 juni) varen op de plassen. Huur een roeibootje of ga mee met een vaartocht met de boswachter. 

Fort in de Botshol

Aan de westkant van Botshol ligt Fort in de Botshol. Dit fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dit is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Overigens is Fort in de Botshol alleen in naam een fort. Betonnen verdedigingswerken zijn op deze plek nooit gebouwd. Je ziet hier alleen een verhoging in het landschap. De mp3-wandeling Botshol en Wandelroute Waverhoek komen langs het ‘fort’.

Contact

Botsholsedwarsweg 3
3646 AJ Waverveen
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie