Stelling van Honswijk

Op het Eiland van Schalkwijk is het historische landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog volop beleefbaar. Hier vormt Fort Honswijk samen met Lunet aan de Snel, Werk aan de Korte Uitweg, Gedekte Gemeenschapsweg, Werk aan de Groene Weg, Werk aan de Waalse Wetering, inundatiekanaal en open schootsvelden een bijzonder gaaf gebleven waterlinielandschap.

De Stelling van Honswijk is een waar openluchtmuseum voor liefhebbers van cultuurhistorie en natuurbeleving.