Weijpoortsche molen


Tijdens een bezoek aan de molen is te zien hoe een eeuwenoude en zeer grote poldermolen werkt. De molenaar vertelt en laat zien hoe de molen wordt bediend en geeft uitleg over de geschiedenis van het polderlandschap en de betekenis van molens voor de wordingsgeschiedenis van het huidige veenweidelandschap.

Locatie