Natuurgebied De Blauwe Hel

De Hel en de Blauwe Hel liggen in het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei, in deze gebieden komt het bijzondere trilveen voor. Bij trilvenen drijft een laagje veengrond op water. Bij betreding golft de grond onder je voeten. Door toestroming van mineraal rijk grondwater (kwel) zijn hier beschermde planten als rietorchis, grote boterbloem, moeraskartelblad, waterdrieblad en veenpluis te vinden. Het gebied behoort tot de laatste resten van een uitgestrekt veengebied dat ooit de Gelderse Vallei bedekte. De sinistere naam heeft het gebied 'De Hel' vermoedelijk te danken aan het verradelijke karakter van het veenmoeras, waarbij de blauwgroene kleur van de blauwe zegge, voor de benaming van 'Blauwe Hel' verantwoordelijk is. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

*Deze locatie is onderdeel van de Grebbelinie route. Speel de video af als u op locatie bent: https://youtu.be/2gs4kssVdeU