Plofsluis


De Plofsluis of keersluis bij Jutphaas is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er komt vanaf hier opnieuw een "fietsbrug" naar Houten. 

De Plofsluis is een bijzondere keersluis, die bestaat uit vijf betonnen compartimenten met een relatief zwakke bodem. In de bakken kon puin worden opgeslagen. Bij oorlogsdreiging zou de bodem worden opgeblazen, waardoor de inhoud in het Amsterdam-Rijnkanaal zou storten. Het kanaal zou hierdoor worden afgesloten zodat het inundatiewater niet zou kunnen wegstromen. De sluisfunctie kon dus slechts geactiveerd worden door de plofsluis op te blazen; een actie die maar eenmalig mogelijk was.

In 1937 werd met de bouw van deze sluis begonnen, maar deze was nog niet voltooid toen de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbrak. Na de oorlog werd het bouwwerk nooit meer voltooid. Het Amsterdam-Rijn kanaal werd in 1952 wel voltooid. Nu is de Plofsluis in gebruik door een schietvereniging.…

De Plofsluis of keersluis bij Jutphaas is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er komt vanaf hier opnieuw een "fietsbrug" naar Houten. 

De Plofsluis is een bijzondere keersluis, die bestaat uit vijf betonnen compartimenten met een relatief zwakke bodem. In de bakken kon puin worden opgeslagen. Bij oorlogsdreiging zou de bodem worden opgeblazen, waardoor de inhoud in het Amsterdam-Rijnkanaal zou storten. Het kanaal zou hierdoor worden afgesloten zodat het inundatiewater niet zou kunnen wegstromen. De sluisfunctie kon dus slechts geactiveerd worden door de plofsluis op te blazen; een actie die maar eenmalig mogelijk was.

In 1937 werd met de bouw van deze sluis begonnen, maar deze was nog niet voltooid toen de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbrak. Na de oorlog werd het bouwwerk nooit meer voltooid. Het Amsterdam-Rijn kanaal werd in 1952 wel voltooid. Nu is de Plofsluis in gebruik door een schietvereniging.

Kijk hier voor meer historie van de hand van Dirk de Groot.

 

Fietsbrug
Het Amsterdam-Rijnkanaal werd in 1952 voltooid. Gaandeweg werd duidelijk dat de vernauwing van het kanaal bij de Plofsluis een obstakel vormde voor moderne binnenvaartschepen. Vanwege de kosten die gemoeid zouden zijn met het afbreken van de constructie werd in 1981 het kanaal ter plaatse om de sluis heen gegraven. Een deel van de Batterijen aan de Overeindseweg, een ouder verdedigingswerk in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is hierbij verdwenen.  Hiermee verdween echter ook een historische oost-west verbinding tussen Nieuwegein en Houten.  De gemeente Nieuwegein heeft samen met provincie, de Bestuursregio Utrecht en de projectorganisatie Nieuwe Hollandse Waterlinie het initiatief genomen om deze verbinding weer te herstellen door het aanleggen van "fietsbrug"  bij de Plofsluis. De fietsbrug betekent een belangrijke schakel in het recreatieve fietsnetwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en voor het woon-werk fietsverkeer. De fietsbrug wordt in mei 2015 in gebruik genomen. Wethouder Renée Blom: “We kijken uit naar mei 2015 wanneer de fietsbrug ingevaren wordt en een eeuwenoude verbinding tussen Houten en Nieuwegein hersteld wordt. Een verbinding die goed is voor de bereikbaarheid en het fietsklimaat in de regio en voor de beleving van de Nieuwe Hollandse waterlinie in Nieuwegein en de regio.” Gedeputeerde Mariëtte Pennarts benadrukte dat er veel gebeurt in de regio. “Er komen in deze regio veel initiatieven van de grond om de forten van de Hollandse Waterlinie een nieuwe bestemming te geven. Het is goed dat deze middels de fietsbrug met elkaar verbonden worden. Het is een prachtig gebied om met de fiets te verkennen. Hier gebeurt het!” 

 
plofsluis 

het is er nog niet, maar het hangt in de lucht. de fietsbrug. nu hangen bruggen over het algemeen in de lucht, maar dit terzijde. men is van plan de fietsverbinding tussen nieuwegein en houten weer te herstellen, nadat deze, door het graven van een extra kanaalbreedte bij de plofsluis, verloren ging. als u niet weet waarom dat allemaal nodig was, er is genoeg documentatie over. mij gaat het even om de plofsluis en de fietsbrug. lijkt mooi te passen in het streven ook hier een fietsvriendelijke stad te worden. moet men wel even vanaf de malapertweg een tunneltje prikken onder de plettenburglaan. daar is geen geld voor!! ik zou zeggen; laat even iets anders liggen en doe dingen in één keer goed.   ontworpen werd ze voor een doel in één klap zou ze weggevaagd maar niemand heeft haar dat gevraagd het is een onbestemd gevoel   de heldenrol, die zij nooit kreeg zij werd van nutteloos beton een oorlog, die te snel begon en zij, zij plofte niet, zij zweeg   nu trekt men straks de route door dan komt de stoet van dagjesmens, van brommer en van fietsforens en zij blijft hangen, als decor  

© ton de gruijter    

 

 

 

 

Plofsluis onderzocht op explosieven 

 

Contact

Adres:
Plofsluis 0
3439 LS Nieuwegein
Plan je route
Afstand:

Locatie