De Poldermolen van Nieuwegein op het Natuurkwartier

Poldermolen Oudegein


Bijna drie eeuwen lang heeft de molen de polder bemalen. Pas in 1945 was het afgelopen met het malen op de wind, waarna de molen (inmiddels in handen van de Stichting De Utrechtse Molens) in 1982 wegens bouwvalligheid werd stilgezet. Wiekenkruis en bovenhuis werden er af gehaald. Ondertussen werd vlakbij de molen het stadscentrum van Nieuwegein gebouwd. Het tij keerde in 2003. Toen verhuisde de ondertoren op initiatief van inwoners en ondernemers in Nieuwegein naar de nieuwe plek in het Natuurkwartier. Oorspronkelijk was het plan om de molen water te laten rondmalen in het Park Oudegein. Daarom staat de molen laag (in plaats van op een heuveltje) en zit het scheprad aan de achterkant (in plaats van de zijkant).In 2006 kwam er een nieuw bovenhuis op, waarna de molen weer kon draaien. Sindsdien zijn verwoede pogingen gedaan de molen ook weer te laten malen.

I…

Bijna drie eeuwen lang heeft de molen de polder bemalen. Pas in 1945 was het afgelopen met het malen op de wind, waarna de molen (inmiddels in handen van de Stichting De Utrechtse Molens) in 1982 wegens bouwvalligheid werd stilgezet. Wiekenkruis en bovenhuis werden er af gehaald. Ondertussen werd vlakbij de molen het stadscentrum van Nieuwegein gebouwd. Het tij keerde in 2003. Toen verhuisde de ondertoren op initiatief van inwoners en ondernemers in Nieuwegein naar de nieuwe plek in het Natuurkwartier. Oorspronkelijk was het plan om de molen water te laten rondmalen in het Park Oudegein. Daarom staat de molen laag (in plaats van op een heuveltje) en zit het scheprad aan de achterkant (in plaats van de zijkant).In 2006 kwam er een nieuw bovenhuis op, waarna de molen weer kon draaien. Sindsdien zijn verwoede pogingen gedaan de molen ook weer te laten malen.

In 2015 presenteerde een groep inwoners van Nieuwegein een nieuw plan voor het maalvaardig maken van de Poldermolen Oudegein. De werkgroep betrok ook eigenaar Stichting De Utrechtse Molens, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein bij de planvorming. Resultaat is een plan waarin de molen bijdraagt tot in een verbeterde doorstroming van het Park Oudegein. In mei 2016 diende de werkgroep, na de nodige handtekeningen te hebben verzameld, een burgerinitiatief in bij de Nieuwegeinse gemeenteraad. Op 24 juni 2016 bepaalde de raad met een nipte meerderheid dat de gemeente een bedrag van € 60.000,-- beschikbaar stelt. 

De werkzaamheden, onder leiding van het Hoogheemraadschap, startte in 2021 en werden datzelfde jaar afgerond. Er werden nieuwe waterlopen gegraven, een automatisch gemaal kreeg een nieuwe plek naast de molen en er kwam een scheprad. Op 24 september 2021 werd de maalvaardige molen officieel ingewijd. Hij kan uit- en rondmalen en draagt zo bij tot de waterhuishouding van het Park Oudegein.

Contact

Poldermolen Oudegein
Geinoord 10
3432 PE Nieuwegein
Plan je route

vanaf jouw locatie

Openingstijden

  • De molen heeft drie vrijwillig molenaars. Frank van der Lecq (links) draait op zondag en beheert ook de perenboomgaard naast de molen. Heiko Prak (midden) en Ton van der Heiden draaien op woensdag.

Locatie