Stichting Behoud Heycopgebied


Ons werkgebied is het Heycopgebied dat we als volgt hebben gedefinieerd: de watergangen de Heycop en de Heycop en het omliggende gebied, gelegen tussen de Triumphperenlaan, Rivierkom, Parkweg, Breudijk, Appellaan, Dorpsstraat en de Utrechtsestraatweg deels gelegen in Vleuten (gemeente Utrecht) en deels gelegen in Harmelen (gemeente Woerden).

Onze missie: behoud de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in het gebied ten westen van …

Ons werkgebied is het Heycopgebied dat we als volgt hebben gedefinieerd: de watergangen de Heycop en de Heycop en het omliggende gebied, gelegen tussen de Triumphperenlaan, Rivierkom, Parkweg, Breudijk, Appellaan, Dorpsstraat en de Utrechtsestraatweg deels gelegen in Vleuten (gemeente Utrecht) en deels gelegen in Harmelen (gemeente Woerden).

Onze missie: behoud de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in het gebied ten westen van Leidsche Rijn, en laat veel Leidsche Rijners hiervan kunnen genieten door recreatie en educatie. Ondanks het unieke karakter van het Heycopgebied is het momenteel een “witte vlek” in allerlei ontwikkelplannen. Onze inspanningen richten zich er nu dan ook mede op om het Heycopgebied ten westen van Vleuterweide door de provincie Utrecht te laten aanwijzen als zogenaamd RODS-gebied (Recreatie om de Stad); dit naar voorbeeld van het aangrenzende Wielrevelt, het gebied tussen Vleuten en Haarzuilens in de omgeving van landgoed Haarzuilens, dat plaats moet bieden voor 15.000 recreanten.

In een bredere context kijken wij naar de grenzen van het vroegere Romeinse Rijk, de voormalige loop van het riviertje De Heycop, het belang van de Bijleveld en de verbinding tussen die gebieden. Daarin ijveren wij voor een aaneengeschakeld gebied van Vijverbos, Bijleveld, Heycop en het gebied tussen Vleuten, Harmelen en Haarzuilens. Niet alleen recreatieve doelen kunnen zo beter worden verdeeld en ingericht, er is ook veel te leren over dit gebied. Naar de mening van de Stichting Behoud Heycopgebied is de watergang “De Heycop”, alsmede de oevers en de omgeving ervan, met daarin de markante Hamtoren, een waardevol groen gebied met een cultuurhistorische waarde.

Als Stichting hebben wij de gemeente Utrecht dan ook verzocht de watergang “De Heycop”, alsmede de oevers en genoemde omgeving, aan te merken als “groen monument".

Het toegankelijker maken van het mooie Heycopgebied door het aanleggen van voorgestelde wandel- en fietsroutes vormt een belangrijk onderdeel van onze ideeën en plannen.

Contact

Triumphperenlaan 23
3452 EK Utrecht
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie

Neem alvast een kijkje