Man en een vrouw in een sloepje over de Loosdrechtse Plassen

Loosdrechtse Plassen

De plassen

Zoals de naam al zegt bestaan de Loosdrechtse Plassen uit verschillende plassen. Het belangrijkst is het grote aaneengesloten complex van (van noord naar zuid) de Eerste tot en met de Vijfde Plas. Deze plassen zijn van elkaar gescheiden door eilanden en rietkragen. 

Gescheiden van deze plassen door de Nieuw Loosdrechtsedijk en de Herenweg/Breukeleveense Meentje ligt in de zuidoosthoek de Breukeleveense of Stille Plas Ten noorden van de Eerste Plas en daarmede verbonden via de smalle en eveneens lage Heulsloot, ligt de Vuntusplas. Ten westen van de Vuntus en de Eerste Plas liggen de Loenderveense Plas en de Waterleidingplas. De ten noorden van de Loenderveense Plas gelegen plas Het Wijde Blik. In de zuidwesthoek van het gebied liggen de Kievitsbuurten: twee grote legakkergebieden die van de plassen gescheiden zijn door de Kalverstraat, één van de belangrijkste vaarwegen in het gebied.…

De plassen

Zoals de naam al zegt bestaan de Loosdrechtse Plassen uit verschillende plassen. Het belangrijkst is het grote aaneengesloten complex van (van noord naar zuid) de Eerste tot en met de Vijfde Plas. Deze plassen zijn van elkaar gescheiden door eilanden en rietkragen. 

Gescheiden van deze plassen door de Nieuw Loosdrechtsedijk en de Herenweg/Breukeleveense Meentje ligt in de zuidoosthoek de Breukeleveense of Stille Plas Ten noorden van de Eerste Plas en daarmede verbonden via de smalle en eveneens lage Heulsloot, ligt de Vuntusplas. Ten westen van de Vuntus en de Eerste Plas liggen de Loenderveense Plas en de Waterleidingplas. De ten noorden van de Loenderveense Plas gelegen plas Het Wijde Blik. In de zuidwesthoek van het gebied liggen de Kievitsbuurten: twee grote legakkergebieden die van de plassen gescheiden zijn door de Kalverstraat, één van de belangrijkste vaarwegen in het gebied.

Aanlegplaatsen

Naast aanleggelegenheden aan de eilanden zijn er in het Loosdrechts Plassengebied nog andere openbare aanlegplaatsen. De legakkers van het Plassenschap zijn gemarkeerd door een paal met gele kop. Voor deze aanlegplaatsen gelden de afmeerbepalingen van de Eilandverordening van het Plassenschap. Voor alle aanlegplaatsen geldt dat er maximaal drie dagen achtereen afgemeerd mag worden. Het gebruik van alle aanlegplaatsen is gratis.

Legakkers

In het Loosdrechts Plassengebied bevindt zich nog een drietal grote complexen met legakkers. Dit zijn restanten uit de tijd dat in het gebied nog op grote schaal veen werd gewonnen. Op de legakkers werd het opgebaggerde veen uitgespreid zodat het kon indrogen tot turf. Door wind en golfslag zijn veel legakkers verdwenen en ontstonden uiteindelijk grote open plassen. De nog resterende legakkers achten wij van groot natuurlijk, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief belang.

Watersport voor mindervaliden

Voor gehandicapte watersporters is er het eiland Robinson Crusoë waar een prachtige aangepaste overnachtingaccommodatie staat, met een uitgebreide vloot van aangepaste schepen. Aan de zuidkant van de Vijfde Plas ligt het grote dagrecreatieterrein De Strook, bereikbaar vanaf de Nieuweweg en - uiteraard - vanaf het water.  Rondom de plassen liggen tal van watersportbedrijven: botenbouwers en -reparateurs, botenverhuurders, scheepsmakelaars, zeilmakerijen, rondvaarbedrijven, zeil- en waterskischolen enz. Ook ontbreekt natuurlijk de horeca en de verblijfsrecreatie niet.

Zwemmen

De stranden van het Plassenschap Loosdrecht bij De Strook en de eilanden Meent en Marcus Pos zijn uitstekend geschikt om te gaan zwemmen. De waterkwaliteit voldoet aan de normen zoals die gesteld zijn in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

Ook buiten onze stranden kunt u uitstekend zwemmen, maar pas wel op, zwemmen is toegestaan:
• op alle plassen binnen 100 meter uit de oever
• op de de Vuntusplas
• op de Stille Plas
• op de 5e plas met uitzondering van de westzijde waar de waterskibaan ligt
• op alle plassen op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 18.00 uur in de periode tussen 1 mei en 1 oktober alsmede op hemelvaartsdag en tweede pinksterdag tussen 11.00 en 18.00 uur, tenzij er een evenement plaatsvindt.
Zwemmen is verboden op plaatsen waar mag worden snelgevaren.

Natuurgebieden

Beperkt toegankelijke natuurgebieden zijn 
• Het oostelijke Vuntusgebied (alleen toegankelijk via de Vuntus-route voor kano’s en roeiboten);
• De Ster (deels toegankelijk voor niet-gemotoriseerde vaartuigen);
• Zuidelijke Kievitsbuurt (toegankelijk voor niet-gemotoriseerde vaartuigen).