Polder Groot-Mijdrecht


Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart. De overheid heeft hier ambitieuze plannen. Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord-Oost een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Vogels en andere dieren kunnen dan ongestoord heen- en weer pendelen.

Meer informatie over de ontwikkelingsplannen vindt u op www.grootmijdrechtnoord.nl

Roerdomp

De Waverhoek (tegen natuurgebied Botshol aan) is het eerste gebied dat is ingericht als nieuwe, natte natuur. Hier is het waterpeil verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Bomen krijgen in dit moerassige gebied geen kans omdat het te nat is. De natte natuur is gunstig voor vogels als roerdomp, purperreiger en lepelaar. Broedvogels zijn onder meer krakeend, kuifeend en waterral.

Laarzen aan

Maak …

Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart. De overheid heeft hier ambitieuze plannen. Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord-Oost een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Vogels en andere dieren kunnen dan ongestoord heen- en weer pendelen.

Meer informatie over de ontwikkelingsplannen vindt u op www.grootmijdrechtnoord.nl

Roerdomp

De Waverhoek (tegen natuurgebied Botshol aan) is het eerste gebied dat is ingericht als nieuwe, natte natuur. Hier is het waterpeil verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Bomen krijgen in dit moerassige gebied geen kans omdat het te nat is. De natte natuur is gunstig voor vogels als roerdomp, purperreiger en lepelaar. Broedvogels zijn onder meer krakeend, kuifeend en waterral.

Laarzen aan

Maak een prachtige wandeling van 2,5 kilometer langs de randen van Waverhoek. Wandelen is het hele jaar toegestaan. Doe wel dichte schoenen of laarzen aan en pas op: er loopt vee in de weiden. 

Contact

Botsholsedwarsweg 13
3646 AJ Waverveen
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie