Het Beloken Land


Op de boerderij Het Beloken Land gaan economisch bedrijfsvoering en natuur/cultuur hand in hand.
Het Beloken Land is een melkvee bedrijf met 80 melkkoeien. Daarbij worden er ook zoogkoeien gehouden. Zoogkoeien zijn koeien waar het kalfje bij blijft en drinkt bij zijn moeder. Ook zijn er ongeveer 45 schapen.Elk jaar worden er ongeveer 70 tot 80 lammetjes geboren. Op deze boerderij zijn verder nog paarden, kalkoenen, kippen, parelhoenders, konijnen, geiten en de pauw. Natuurlijk is ook het kooikerhondje  aanwezig.

 

Locatie