Amelisweerd - Rhijnauwen landgoederen


De landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen kennen een lange geschiedenis. Hier is dan ook bijzondere flora en fauna te bewonderen. Het is een heerlijk wandel- en recreatiegebied. Vanuit Theehuis Rijnauwen zijn diverse wandelingen uitgezet. Informeer ernaar bij het Theehuis!

In dit natuurgebied, aan de rand van de stad Utrecht, zijn vele honderden monumentale bomen (m.n. Beuk, Zomereik, Es, Haagbeuk, Hollandse iep, Gladde iep, Hollandse linde en Zoete kers). De dichtheid aan bosvogels, waaronder de boombewoners, is daardoor bijzonder groot. De vogelrijkdom, hangt samen met de afwisseling van parkbossen met graslanden, sloten, lanen, knotwilgenrijen en losse verspreide bomen en boomgroepen. Door deze afwisseling is er volop schuil-, fourageer- en broedgelegenheid voor de vogels. De graslanden zijn van betekenis als winterverblijf voor grote aantallen ganzen, eenden, meerkoeten en waterhoentjes. Verschillende soorten vleermuizen profiteren van de vele holten in oude bomen.

D…

De landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen kennen een lange geschiedenis. Hier is dan ook bijzondere flora en fauna te bewonderen. Het is een heerlijk wandel- en recreatiegebied. Vanuit Theehuis Rijnauwen zijn diverse wandelingen uitgezet. Informeer ernaar bij het Theehuis!

In dit natuurgebied, aan de rand van de stad Utrecht, zijn vele honderden monumentale bomen (m.n. Beuk, Zomereik, Es, Haagbeuk, Hollandse iep, Gladde iep, Hollandse linde en Zoete kers). De dichtheid aan bosvogels, waaronder de boombewoners, is daardoor bijzonder groot. De vogelrijkdom, hangt samen met de afwisseling van parkbossen met graslanden, sloten, lanen, knotwilgenrijen en losse verspreide bomen en boomgroepen. Door deze afwisseling is er volop schuil-, fourageer- en broedgelegenheid voor de vogels. De graslanden zijn van betekenis als winterverblijf voor grote aantallen ganzen, eenden, meerkoeten en waterhoentjes. Verschillende soorten vleermuizen profiteren van de vele holten in oude bomen.

De eekhoornstand neemt toe en ook de Vos, Haas en het Konijn weten de landgoederen te waarderen.

Langs de Kromme Rijn en bij nieuw ontwikkelde moerasjes en poelen komt een vrij grote populatie ringslangen voor en is de libellenstand toegenomen. Onder de libellen komen Rode Lijstsoorten en landelijk minder algemene soorten voor. De ondergroei van de parkbossen bestaat zowel uit een oude en gevarieerde stinzenflora als uit een aantal autochtone bosplanten zoals Boszegge, Gulden boterbloem en Grote keverorchis en een aantal karakteristieke mossen van kleibossen. Sedert de jaren ’80 heeft zich met het toegenomen liggend en staand dood hout het aantal houtzwammen, waaronder een nieuwe soort voor Nederland uitgebreid.

Op de landgoederen zijn o.a. Landhuis Oud Amelisweerd, De Veldkeuken, Stayokay Bunnik, Fort Rhijnauwen en Theehuis Rijnauwen te vinden.

Contact

Oud Amelisweerd
Koningslaan 9
3981 HD Bunnik
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie