Benschopperpoort in IJsselstein

Benschopperpoort


Twee oude stadspoorten vormen de ingang van de historische binnenstad, de Benschopperpoort en de IJsselpoort. Vroeger kwamen vooral de boeren door de Benschopperpoort de stad in en toen was er voor de belangrijke mensen een aparte ingang. De Benschopperpoort was de poort naar het buitengebied van de Lopikerwaard, je was direct in het boerenland. Weiland tot zover je kijken kon, met in de verte de dorpen Benschop en Lopikerkapel. Voor de poort was een kleine sluis, waar ook schepen konden aanleggen. Via de sluis konden boten door de stadsgracht bij de Hollandse IJssel komen. De Benschopperpoort had ook een belangrijke functie voor de markten in IJsselstein. 

Locatie