LF Waterlinieroute

Land verdedigen met water - Je moet er maar opkomen!

Stelling van Amsterdam

Je begint de route in Edam en volgt de ring van forten, batterijen en inundatiesluizen die samen de Stelling van Amsterdam vormen. Er is veel bewaard gebleven van deze bijzondere verdedigingsring die de hoofdstad moest beschermen als laatste bastion van de macht. 

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Vanaf Muiden fiets je zuidwaarts langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie die werd aangelegd na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden rond 1815. Het land ten westen van Utrecht moest beschermd worden! Waterlinies hadden hun nut inmiddels bewezen, dus allerlei vestingstadjes werden gefortificeerd en aan elkaar geregen met liniewallen en andere militaire constructies.

Nieuwe natuur

Onderweg ga je steeds beter het verband tussen deze bouwwerken zien én de invloed die de linies hebben gehad op de vorming van het huidige landschap. De plaatsing van inundatiekanalen, wallen en schuilplekken heeft nieuwe, spannende natuur opgeleverd. Omdat er lang niet gebouwd mocht worden in de buurt van forten fiets je als het ware door een lange groene strook dwars door het land. En er is natuurlijk áltijd water in de buurt. Al met al een prachtig decor om doorheen te fietsen. 

Westelijk deel Zuiderwaterlinie

Hoe zuidelijker je komt, des te verder ga je terug in de tijd. De Zuiderwaterlinie is de oudste waterlinie én de meest gebruikte. Ze werd ingezet in oorlogen tegen de Fransen en ingezet toen de Belgen in opstand kwamen rond 1830. Je passeert pittoreske vestingstadjes en schansen die er nu vredig bij liggen, maar als je goed kijkt, dan vind je vele aanwijzingen naar hun dynamische verleden. 

Over de LF-Icoonroutes

De LF Waterlinieroute wordt ontwikkeld door stichting Landelijk Fietsplatform in samenwerking met de erfgoedorganisaties van de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Zuiderwaterlinie. Het is een van de LF-icoonroutes van Nederland. Dit zijn nationale routes rondom een bepaald thema, van hoge kwaliteit voor de, internationale, vakantiefietser. Op de website van Nederland Fietsland vind je meer informatie over deze en andere LF-icoonroutes.